Ustroj

Skupština

Skupštinu Zajednice čine predstavnici osnovnih škola koje su članice Zajednice .

Članicom Zajednice postaje svaka osnovna škola u Republici Hrvatskoj odlukom o prihvaćanju Sporazuma o udruživanju¸ili prihvaćanjem Odluke o udruživanju u članstvo Hrvatske zajednice osnovnih škola.

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Zajednicom i obavlja druge poslove prema Statutu Zajednice.

Upravno vijeće ima predsjednika/cu i četrnaest (14) članova.

Predsjednik Upravnog vijeća HZOŠ-a Nenad Oremuš,OŠ Josipa Jurja Strossmayera,Zagreb

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HZOŠ
Vladimir Vuger,OŠ Vugrovec-Kašina,Kašina

Članovi Upravnog vijeća HZOŠ-a

Renata Gudelj,OŠ Petra Perice,Makarska
Samson Štibohar,OŠ Krapinske Toplice,Krapinske Toplice
Irena Dukić, OŠ Voštarnica, Zadar
Brigitte Gmaz,OŠ Vladimir Bosnar, Stubičke Toplice
Miroslav Jukić, OŠ Kamešnica, Otok
Zrinka Mužinić Bikić,OŠ Srinjine.Srinjine
Bernardo Kotlar, OŠ Smiljevac, Zadar
Arsen Šarunić,OP Pušća,Donja Pušća
Milivoj Magerl. OŠ Ivana Meštrovića,Zagreb
Josip Jukić,OŠ Mladost,Osijek
Nevenka Turščak, OŠ Cestica, Cestica
Nada Šimić, OŠ Trnjanska, Zagreb
Josip Mandurić,OŠ Antun Mihanović,Osijek

Ravnatelj

Ravnatelj/ica predstavlja i zastupa Zajednicu, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Zajednice , odgovara za stručni rad i zakonitost rada Zajednice te obavlja i druge poslove sukladno Statutu Zajednice.

Ravnateljica, Jasmina Hamer, mag.prim.educ.

Djelatnici

U stručnoj službi zaposlene su tajnica-računovođa i savjetnica Zajednice.

Đurđica Šoić, dipl. iur. -- pravna savjetnica

Sanja Dušić, dipl. oec. -- tajnik-računovođa