Naš tim

Ravnateljica - Jasmina Hamer

Tel: 091 620 0852

E-mail: ravnateljica@hzos.hr; info@hzos.hr

Pravna savjetnica - Đurđica Šoić

Tel: 01 48 17 866

E-mail: info@hzos.hr; durdica.soic@hzos.hr

Tajnica - računovođa - Sanja Dušić

Tel: 01 4855 715

E-mail: info@hzos.hr; sanja@hzos.hr