Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

 

Poštovani, 

novi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

dostupan je na sljedećoj poveznici

NN 85/2022 (22.7.2022.)

 

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

saznajte više o rodiljnim i roditeljskim potporama i pravima na sljedećoj poveznici:                

Rodiljne i roditeljske potpore

S poštovanjem.