Uredba o uredskom poslovanju

Poštovani,

dana 2. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 75/2021

objavljena je nova Uredba o uredskom poslovanju.

Prema članku 3. Uredbe javnopravna tijela međusobno

te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektoničkim putem.

Uredba je dostupna na sljedećoj poveznici: 

 

Uredba o uredskom poslovanju.

 

S poštovanjem.