UPUTA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, A U SVEZI USKLAĐIVANJA UGOVORA O RADU RADI PREVOĐENJA PREMA UREDBI O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA.