NAPISALI SU O NAŠIM SKUPOVIMA:

  • Skup je profesionalno organiziran i tematski uspješno koncipiran, raznovrsnost predavača i teme daju sveobuhvatnu sliku aktualnosti.
  • HZOŠ uvijek dobro organizira stručne skupove i organizirani skupovi su vrlo korisni za moj rad kao tajnice škole.
  • Ljubaznost i profesionalnost organizatora, lijep smještaj, korisna predavanja i ugodno druženje.
  • Predavanja gđe. Đurđice Šoić odlična kao i uvijek.
  • Odlično složen raspored predavanja. 
  • Organizacija na visokoj razini, raznovrsnost prezentiranih tema.
  • Atmosfera, organizatori i umjerena količina predavanja
  • Sve je bilo odlično.
  • Međusobno druženje i razmjena iskustava ravnatelja s tajnicima i računovođama.
  • Stručnost i ozbiljnost tema uvijek na visokom nivou. Bez konkurencije!