PRIJEDLOG TEMA DRŽAVNOG STRUČNOG SKUPA I SAVJETOVANJA U BRELIMA OD 17.-19.4.2024. GODINE

PRIJEDLOZI TEMA:

  • Osvrt na novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
  • Isplate ostalih materijalnih prava i dodataka na plaću nakon početka primjene Zakona o plaćama
  • Izazovi rada školskog računovodstva u uvjetima novih propisa
  • Pripremna nastava Hrvatskoga jezika za ino učenike od dolaska učenika u školu do početka izvođenja nastave
  • Pregled pravnih aktualnosti
  • Najčešća pitanja u poslovanju škole
  • Poslovi ravnatelja na završetku školske godine
  • Izazovi i iskustva u provođenju Cjelodnevne škole
  • Zaduženja učitelja i stručnih suradnika