Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva-Hrvatski državni arhiv izrađuje ogledni primjerak

NN 105/2020 (25.9.2020.)

Poštovane članice, Ministarstvo kulture i medija je donijelo Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva objavljen dana 25. rujna 2020. godine u Narodnim novinama broj 105/2020. Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način stvaranja, čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu te propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom. Iako je rok za usklađivanje internih akata već istekao, iz Hrvatskog državnog arhiva su nas kontaktirali da vas zamolimo da pričekate s izmjenom vaših internih akata obzirom da će stručna tijela Hrvatskog državnog arhiva izraditi ogledni primjerak Pravilnika koji će biti primjenjiv i u školama, a biti će dostupan na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva. S poštovanjem, Tim HZOŠ.