POČETAK NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. VJEŽBE EVAKUACIJE (AŽURIRATI PLAN EVAKUACIJE) PITANJA I ODGOVORI S VIRTUALNOG SASTANKA.