OGLEDNI PRIMJERAK PLANA KLASIFIKACIJSKIH I PLANA BROJČANIH OZNAKA

Poštovani,

pod ogledni primjerci akata-IV. uredsko poslovanje i pismohrana

dostupan je ogledni primjerak Plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u osnovnoj školi.

Na Vaše traženje i u suradnji s Vama nastojali smo što je najviše moguće sažeti klasifikacijske oznake na najosnovnije i na one koje su najčešće u primjeni u školi, s naglaskom na 600, 601, 112, dok su ostale tek općenito, bez detaljnije razrade unesene u sam Plan.

Sretno u izradi i primjeni.

S Vama smo.

S poštovanjem.

HZOŠ