OGLEDNI PRIMJERAK ODLUKE O NEISPLATI PLAĆE - COVID-19

Poštovane članice Hrvatske zajednice osnovnih škola,

u dijelu: ogledni primjerci akata, radnici, radni odnosi, materijalna prava

dostupan je ogledni primjerak Odluke o neisplati plaće

zbog ne postupanja radnika sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine broj 121/2021).

Dopis MZO-a o plaći za studeni 2021.

Dopis MZO-a o plaći za studeni 2021.

S poštovanjem