Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Dana 28. travnja 2021. godine u Narodnim novinama je objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine 2021./2022.

Nastavna godina 2021./2022. počinje 6. rujna 2021. godine.

Predmetnu odluku možete pogledati na sljedećem linku:

NN 45/2021 (28.4.2021.), Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

 

Najčešća pitanja:

P.

Može li se produljiti trajanje nastavne godine ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program?

O.

Može, odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje. (članak 3. stavak 2. Odluke)