ODGOVOR VLADE NA PRIJEDLOG HZOŠ ZA GKU - Materijalna prava i koeficijenti složenosti poslova tajnika i voditelja računovodstva u školstvu

Poštovani,

 

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je potrebu za revidiranjem sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama.  U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u sklopu komponente 2. JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA, mjera C2.2.R2 Reforma sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama te unaprjeđenje sustava HRM-a i COP-a predviđa upravo poboljšanja sustava plaća.

 

Aktivnosti radi donošenja propisa koji će urediti sustav plaća u državnoj upravi i javnim službama se već provode, a prilikom donošenja novog propisa vodit će se računa o primjerenom vrednovanju radnih mjesta.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

Kabinet ministra | Cabinet of the Minister

 

t: +385 1 6106 727; +385 1 6106 310

e: kabinet@mrms.hr

 

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

mrms.gov.hr