NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Poštovani, 

dana 25. ožujka 2022. godine stupa na snagu Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u školskim ustanovama jer se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna.

Zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme u školskim ustanovama je moguće samo u iznimnim slučajevima, izrijekom navedenim u ovoj Odluci.

Prema točki IV. Odluke - prije raspisivanja javnih natječaja potrebno je pribaviti

prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja,

te ovih dana očekujemo upute MZO-a u kojim slučajevima će Škole biti obvezne obraćati se sa zahtjevima MZO-u,

da li u slučajevima kao i do sada ili i u nekim novim slučajevima.

 

Odluka dostupna na sljedećoj poveznici:

NN 35/2022 (17.3.2022.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

S poštovanjem. 

HZOŠ