NN 127/2022 (31.10.2022.), Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

 

NN 127/2022 (31.10.2022.), Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Poštovani,

potpisom ovog Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22, u daljnjem tekstu: Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama u 2022. i 2023. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. listopada 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine 6.663,47 kuna bruto

– od 1. siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine 884,39 eura bruto

– od 1. travnja 2023. godine pa nadalje 902,08 eura bruto.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec listopad 2022. godine koja će biti isplaćena u mjesecu studenom 2022. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2023. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec travanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2023. godine.

Ugovorne strane se obvezuju tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. godinu.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će godišnja nagrada za božićne blagdane za 2022. godinu iznositi 1.750,00 kuna, a za 2023. godinu 232,27 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će regres za 2023. godinu iznositi 232,27 eura.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu iznositi 753,45 kune, a za 2023. godinu 100,00 eura.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. listopada 2022. godine.

Članak 5.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru je sastavljen u 14 izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

 

S poštovanjem.

HZOŠ