Ministarstvo turizma,raskid ugovora o putovanju-odgovor