IZMJENE I DOPUNE ZUP-a i ZUS-a

 

Poštovani,

u Narodnim novinama su objavljene izmjene i dopune Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.

 

NN 110/2021 (13.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku

na poveznici 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_10_110_1930.html

NN 110/2021 (13.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_10_110_1929.html