Imenovana je nova državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

Imenovana je nova državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

 

NN 2/2023 (4.1.2023.), Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

23

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNE TAJNICE U MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Imenuje se dr. sc. IVA IVANKOVIĆ državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/93

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.