Poštovani,

 

obavještavamo vas da će savjetnici koji rade u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja raditi prema novom rasporedu te vas stoga molimo da se sa svojim upitima vezanim za obračun plaća i naknada obratite nadležnom savjetniku Ministarstva znanosti i obrazovanja prema sljedećem rasporedu:

 

Tanja Malinac - telefon 01/45 94 200, e-mail: tanja.malinac@mzo.hr

 

               Zagrebačka županija

               Krapinsko-zagorska županija

               Varaždinska županija

               Koprivničko-križevačka županija

               Međimurska županija

               Grad Zagreb

 

 

Dubravka Jurković-Zajec - telefon 01/45 94 205, e-mail: dubravka.jurkoviczajec@mzo.hr

               Ličko-senjska županija

               Virovitičko-podravska županija

               Požeško-slavonska županija

               Brodsko-posavska županija

               Osječko-baranjska županija

               Vukovarsko-srijemska županija

               Splitsko-dalmatinska županija

              

 

Jelena Krančević Šoufek - telefon 01/45 94 471, e-mail: jelena.krancevicsoufek@mzo.hr

               Sisačko-moslavačka županija

               Karlovačka županija

               Bjelovarsko-bilogorska županija

               Primorsko-goranska županija

               Zadarska županija

Šibensko-kninska županija

Istarska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

              

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sektor za financijske poslove

Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

HZOŠ